Interwencja Kryzysowa i Poradnictwo Specjalistyczne

Punkt Interwencji Kryzysowej
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 92

czynny w godz.:

 • wtorek - 7.00-12.00
 • środa - 7.00-13.00
 • piątek - 11.00-20.00

Całodobowy telefon interwencyjny 33 500 06 07

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) jest:

Udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym, w tym m. in. w sytuacji:

 • problemów rodzinnych,
 • samobójstwa,
 • kryzysów w związkach,
 • napadu, gwałtu,
 • wypadków komunikacyjnych, katastrof, pożarów,
 • utraty osobistej,
 • kryzysów rozwoju osobistego.

Interwencja kryzysowa, która stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.

PIK niesie pomoc w formie kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu w swojej siedzibie oraz interwencji wyjazdowych. Ponadto współpracuje ze służbami oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny z terenu powiatu cieszyńskiego bez względu na posiadany dochód. Pomoc udzielana przez PIK jest bezpłatna.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa także w przypadku zdarzeń masowych na terenie powiatu cieszyńskiego udzielając pomocy w formie wsparcia psychologicznego

Zadanie realizowane jest na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Stowarzyszenie "PrzystańMy" z Cieszyna i finansowane jest ze środków otrzymanych z Powiatu Cieszyńskiego.

 

 

Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii on-line

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego w okresie od 22 maja do 22 lipca 2020 r. realizuje zadanie polegające na bezpłatnym specjalistycznym poradnictwie psychologicznym dla osób z powiatu cieszyńskiego. Pomoc udzielana jest przez 7 dni w tygodniu.

Jeżeli:

 • pracujesz w systemie ochrony zdrowia,
 • jesteś na kwarantannie,
 • przeżywasz silny lęk lub niepokój,
 • masz obniżony nastrój,
 • masz kryzys emocjonalny,
 • znajdujesz się w grupie ryzyka,
 • martwisz się o relacje w rodzinie
 • zadzwoń i umów wizytę.

Telefony: 33 479 53 54 / 33 851 29 29

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
16 stycznia 2024 13:25
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
30 sierpnia 2023 10:32
Osoba sporządzająca dokument:
Aneta Ogierman
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00