Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skoczowie

prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzi kompleksową rehabilitację 70 osób. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, oraz aktywizacja zawodowa. Uczestnikami zajęć w WTZ są osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, natomiast ich cechą wspólną jest zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do udziału w terapii zajęciowej.

W Warsztacie prowadzona jest rekreacja ruchowa, na bieżąco jest udzielana pomoc psychologiczna. Wszyscy uczestnicy zajęć są objęci treningiem ekonomicznym. Działalność Warsztatu skupia się nie tylko na terapii pracą, ale również na organizowaniu i aktywnym uczestniczeniu w wielu zajęciach uspołeczniających, integracyjnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Warsztat świadczy dowóz na zajęcia.

Udział w zajęciach Warsztatu jest bezpłatny.

Dane kontaktowe:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

e-mail: wtz@feniks.skoczow.pl  
www: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu

Zajęcia klubowe w WTZ

Celem prowadzenia zajęć klubowych jest wsparcie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez:

  • wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia
  • wsparcie w trakcie czasu oczekiwania na przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach WTZ.

W przypadku osób, które podjęły zatrudnienie, formy oddziaływań terapeutycznych podczas zajęć klubowych mają na celu wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia. Uczestnictwo kandydatów do udziału w zajęciach WTZ w zajęciach klubowych ma na celu zaznajomienie ich ze środowiskiem Warsztatu oraz nabycie przez nich umiejętności i wiedzy pomocnej podczas realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

Udział w zajęciach klubowych, jest także wsparciem w trakcie czasu oczekiwania na przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach WTZ.

Udział w zajęciach klubowych jest bezpłatny.

Zajęcia klubowe w WTZ

informacje dla podmiotów prowadzących WTZ

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
Jednocześnie, w odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076) zwracamy uwagę, że z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).
 
Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.
 
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie ze środków PFRON.
 
Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu  w 2019 roku przyjmowane są do 31 października 2018 roku w PCPR w Cieszynie.
 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 33 47 77 115.
 
Poniżej znajdują się zasady obowiązujące na terenie Powiatu Cieszyńskiego oraz wniosek o dofinansowanie:

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
15 listopada 2023 12:21
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
15 listopada 2023 12:15
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00