Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

Na terenie Powiatu Cieszyńskiego funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym:

cztery placówki opiekuńczo wychowawcze typu socjalizacyjnego, łącznie dla 58 dzieci:

  • Dom Dziecka w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 2, tel. 33 851 79 07
  • Dom Dziecka w Dzięgielowie, ul. Rolnicza 1, tel. 33 852 91 35
  • Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4, tel. 33 858 40 20
  • Dom Dziecka w Wiśle, ul. Reymonta 2, tel. 33 858 40 20

jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego prowadzona na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Stowarzyszenie S.O.S. Wioski Dziecięce w Polsce dla 12 dzieci:

  • "Sindbad" Rodzinny Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu, ul. Bernadka 38, tel. 33 851 14 74

Ponadto Starosta Powiatu Cieszyńskiego wydał Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań"  zezwolenie na prowadzenie placówki wpracia dziennego o zasięgu ponadgminnym, która ma siedzibę w Cieszynie, ul. Bielska 92. Telefon 789559695

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
15 listopada 2023 11:25
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
15 listopada 2023 11:25
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00